Spring naar hoofd-inhoud

Maatregelen om schoolverzuim te voorkomen

 

Als uw kind zonder bericht van verhindering verzuimt, zal de school contact opnemen met de ouders om te vernemen wat er aan de hand is.


Bij een aanvraag voor verlof wegens bijzondere omstandigheden zal het verzoek in een aantal gevallen aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dat is altijd het geval bij vakanties onder schooltijd.


De school zal in gesprekken met ouders steeds op het grote belang wijzen van het volgen van alle lessen op school.