Skip to main content

De ouderraad

De werkzaamheden van de ouderraad bestaan onder andere uit:

  • de samenwerking tussen school en ouders / verzorgers te bevorderen
  • ouders / verzorgers daadwerkelijk te betrekken bij het schoolgebeuren
  • het voeren van acties t.b.v. eigen of andere scholen
  • organiseren en begeleiden van diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten
  • het assisteren van het onderwijsteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten

Samenstelling van de ouderraad:
Voorzitter Mevr. B Boone
Penningmeester Mevr. J. Steijaert
Lid Mevr. E. van Dijk
Lid Mevr. M van Geertruij
Lid Mevr. J. Kint
Lid Mevr. S. Morote
Lid Mevr. N. d’Hondt
Adviseur (namens bevoegd gezag) Dhr. W. Dewitte