Spring naar hoofd-inhoud

De ouderraad

De werkzaamheden van de ouderraad bestaan onder andere uit:

  • de samenwerking tussen school en ouders / verzorgers te bevorderen
  • ouders / verzorgers daadwerkelijk te betrekken bij het schoolgebeuren
  • het voeren van acties t.b.v. eigen of andere scholen
  • organiseren en begeleiden van diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten
  • het assisteren van het onderwijsteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten

Samenstelling van de ouderraad:
Voorzitter Mevr. B Boone
Penningmeester Mevr. J. Steijaert
Lid Mevr. E. van Dijk
Lid Mevr. M. van Geertruij
Lid Mevr. J. Kint
Lid Mevr. S. Morote
Lid Mevr. N. d’Hondt
Adviseur (namens bevoegd gezag) Dhr. W. Dewitte