Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is de gekozen geleding namens ouders en personeel van rkbs Ter Doest. In de raad van onze school hebben 2 gekozen leden namens de ouders zitting en 2 gekozen leden namens het personeel. De directeur van de school is bij iedere mr-vergadering aanwezig als adviseur en vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag.
Samenstelling oudergeleding:
Tom d'Haens en Hans Boone
Samenstelling personeelsgeleding:
Suzanne Mattheijssen-de Schepper en Lieke Blommaert-Schelstraete.