Spring naar hoofd-inhoud

Overblijven

Op onze school is er gelegenheid om op school te blijven eten tijdens de middagpauze. De overblijvers moeten zelf hun boterhammen meebrengen. De school serveert thee. U mag zelf ook drank meegeven of a cup of soup. Bij voorkeur in een goed afgesloten en ingepakte beker.

De kosten voor het overblijven zijn als volgt vastgesteld:

1.Kinderen die incidenteel overblijven kunnen voor €12,50 een overblijfkaart van 10 keer bij één van de overblijfmedewerkers kopen.
2.Incidenteel overblijven zonder overblijfkaart kost €1,50, te voldoen bij de overblijfmedewerker. Indien uw kind onverwacht s moet overblijven moet er niet speciaal iets gevraagd worden aan de school. Wel moet hij/zij dan op die dag €1,50 bij zich hebben.
3.Voor kinderen die regelmatig overblijven kan een jaarkaart gekocht worden voor €80,00 (4x per week overblijven op maandag, dinsdag, donderdagen vrijdag inclusief thee. De jaarkaart kan in verband met de financiële verantwoording per bankgiro voldaan worden t.a.v. Perspecto, inzake kasrekening Ter Doest, Jacintastr. 1, 4569 AP te Graauw op bankrekening
NL96 RABO 032.26.01.509 onder vermelding van naam leerling en jaarkaart '17 - '18. Te voldoen aan het begin van het schooljaar. Indien u wenst kunt u dit bedrag in 2 termijnen voldoen.

De overblijfkaarten worden door de TSO-medewerkers bewaard. De jaarkaarten door de school. Er zijn voor de overblijfmedewerkers voldoende mogelijkheden om binnen dan wel buiten, afhankelijk van het weer, met de kinderen activiteiten te ontplooien.

De overblijfmedewerkers zijn:
Nicolle van Heese op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Noëlla van Heese op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

De organisatie en de administratie van de overblijfregeling worden verzorgd door Werner Dewitte. U zult aan het begin van het schooljaar een briefje meekrijgen waar al deze gegevens nog eens opstaan.