Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

Katholieke school
Onze school is een katholieke school waarop iedere leerling welkom is. De manier waarop we met kinderen omgaan wordt bepaald door onze katholieke levensvisie. Kenmerkend hiervoor zijn: respect voor de hele mens, aandacht voor vrede en gerechtigheid en ruimte voor levensbeschouwelijke zaken. Er zijn ook kinderen met andere geloofsovertuigingen op onze school. We proberen alle leerlingen respect bij te brengen voor de verschillen in geloofsovertuiging.

Samenhang
Wij willen rekening houden met de wijze waarop kinderen zich in de wereld oriƫnteren. Voor kinderen is het belangrijk om de samenhang van de dingen te ervaren, om inzicht te verkrijgen in relaties tussen allerlei gegevens. In ons onderwijs willen wij daar bewust aan werken: door vakken, waar het kan, in samenhang te geven.
 

Leren en ontwikkelen
Basisschool Ter Doest wil een opvoedende leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. De leerkracht probeert het kind positief te benaderen en bij het kind de aandacht te richten op zijn / haar sterke kanten. Door het positieve gedrag of capaciteiten te belonen krijgt een kind een positief beeld over zichzelf en zal het zich daar naar gaan gedragen. Bij ruzies tussen kinderen treedt de leerkracht bemiddelend op en zorgt hij of zij ervoor, dat de kinderen zelf komen tot een analyse van de ruzie en een oplossing.